Koolipere

Hoolekogu

Õppeaasta 2020/2021 hoolekogu koosseis:

 

Vahur Poolak              -          Tartu valla esindaja

Silver Urbas                -          esimees

Kristiina Raja               -         õpetajate esindaja

Rainer Kerge              -          lapsevanem

Floor Vodde                -          lapsevanem

Jaanus Rooba             -         lapsevanem

Endo Haossar             -         lapsevanem    

Kairi Mansberg            -         lapsevanem

Henn-Jaagup Rooba   -         õpilasesinduse esindaja, ÕE-president