Õpetajad

Ago Vahtra kehaline kasvatus agovahtra@gmail.com

Aili Kruusaauk füüsika aili.kruusaauk@gmail.com

Annika Raudoja inimeseõpetus, karjääriõpetus, 9. kl ühiskonnaõpetus annikapuu@gmail.com

Anu Sõõro 2. kl klassijuhataja, 5.kl ajalugu ja matemaatika anusooro5@gmail.com

Eela Kool matemaatika eelakool@gmail.com

Virge Valdmaa  loodusained, keemia virgevaldmaa@gmail.com

Merili Olesk väikeklassi õpetaja meriliolesk87@gmail.com

Liina Laansalu käsitöö ja kodundus liinalaansalu@yahoo.comj

Erika Aasa huvijuht, 7.kl kunstiõpetus erika.aasa@maarja.edu.ee

Heli Vahermets 1. kl klassijuhataja, 4. kl eesti keel ja matemaatika helivahe@hot.ee

Karmo Toome 4.-5. kl klassijuhataja, muusikaõpetus, 4.-6. kl arvutiõpetus karmo.toome@maarja.edu.ee

Kirsti Kadaja-Prodanets HEV koordinaator, logopeed, 6. kl ajalugu, eesti keel ja kirjandus kirsti.kadaja@gmail.com

Kristi Jaanus 3. kl klassijuhataja, vene keel, kunst, kristiinekaroliine@gmail.com

Lauri Naber õppealajuhataja, ajalugu lauri.naber@gmail.com

Liisi-Triin Siimenson sekretär, 1.-3. kl arvutiõpetus, haridustehnoloog liisi-triin.siimenson@maarja.edu.ee

Madli Jürgenson pikapäeva õpetaja (lapsehoolduspuhkusel)

Eha Korka pikapäeva õpetaja ehakorka1@gmail.com

Mari Sildnik inglise keel sildnik.mari@gmail.com

Maali Kahusk eesti keel, kirjandus maali.kahusk@gmail.com

Michael Jacobi saksa keel viistalv@gmail.com

Toomas Marga tööõpetus toomas.marga@puu-uuristajad.eu

Liis Leilop sotsiaalpedagoog, Kiva, 6.kl ühiskonnaõpetus liis.leilop@maarja.edu.ee

Helina Tamme eelkooli õpetaja helinatamme88@gmail.com

 

Avaldatud 22.01.2019. Viimati muudetud 19.01.2024.