Õpilasesindus

Maarja-Magdaleena Põhikooli õpilasesindusse kuuluvad 2023/2024. õa-l järgmised õpilased:

 

2.kl Liisa Kartau

3.kl Katarina Haossar, Ekke Mansberg

4.kl Katre Altmäe, Romet Kase

5.kl Victoria Bogdanov, Andreas Laurend

6.kl Elar Nigula

7.kl Eliisa Paljak, Liisa Jaemaa

8.kl Sten Martin Lehtsalu, Emilia Gusseinov

9.kl Anette Oja, Laura Laur

 

Õpilasesinduse esimees Anette Oja

Esindaja hoolekogus Sten Martin Lehtsalu

Avaldatud 22.01.2019. Viimati muudetud 12.09.2023.