KIK projektid

Keskkonna Investeeringute Keskus

KIKi programmid 

 

2023-2024 õa õppekäigud (fotod galeriis)

27. september 9.klass Karula Rahvuspargis õppeprogramm "Eestimaa rahvuspargid"

29. september 5.-6.klass Programm "Maastikumäng Ahijärve ääres" ja 7.-8.klass Programm "Metsakooslused Peräjärve metsarajal"

19. oktoober 1.-2.klassi väljasõit Tartu Loodusmajja "Putukad-mutukad ehk selgrootud meie ümber"

20. oktoober 3.-4.klass õppekäik Tartu Ülikooli muuseumi programm "Meeletud meeled"

 

2022-2023 õa õppekäigud (fotod galeriis)

20. oktoober 7.-8. klass Maaülikooli õppeprogramm "Üks toru seitse vett"

2. mai Põlevkivi kaevandusmuuseumi külastus 5.-9. klass Õppeprogramm annab ülevaate põlevkivi kaevandamisest allmaakaevanduses ning erinevate kaevandamisega seotud hoonete tähendusest ja vajalikkusest.

Õppeprogramm koosneb 2st põhiosast: Õppekäik allmaamuuseumis. Tutvutakse põlevkivi allmaakaevandamisega. Uuritakse põlevkivi erinevaid kihte ja kaevandamistehnikaid jne.
Õppekäik Eesti kaevandusmuuseumi territooriumil. Läbi lihtsa orienteerumismängu tutvutakse põlevkivi fraktsioonidega, kaevandamise kõrvalsaadustega, erinevate põlevkivi kaevandamisega seotud hoonetega ja nende funktsioonidega.

7. juuni 1.-4. kl Vapramäel
Õppeprogrammid:1.-2. klass õppeprogramm “Puud ja põõsad” ja 3.-4.klass õppeprogramm “Kobras”

 

2021-2022 õa õppekäigud (fotod galeriis)

7. oktoober 1.-3. klass Endla rabas õppeprogramm "Metsloomade olümpia"

12. november Ahhaa Keskuse õppeprogramm "Salapärane vesi" 1. klass ja lasteaiarühm 

9. veebruar 8.-9. klass Endla Looduskeskuses „Räätsamatk talvises rabas“

16. veebruar 6.-7. klass Endla Looduskeskuse programm "Eesti imetajad ja nende aastaring"

10. mai 6.-7. klass Jääaja Keskuse programm "Järv elukeskkonnana-uuringud parvelt"

13. mai väikeklass Tartu Botaanikaaia õppeprogramm "Nad kõik on taimed "

17. mai 8.-9. klass Jääaja Keskuse programm "Järv elukeskkonnana-uuringud parvelt"

30. mai Looduskeskuses 4.-5. klassil õppeprogramm "Vee elustiku uurimine" 

3. juuni Lasteaia eelkoolirühm Tartu Loodusmaja prügiprogramm "Vähem prügi"

6. juuni 2.-5.klass Looduskoolitus Kalevipoja Kojas

12. juuni väikeklass Õppeprogramm "Sipelgas Ferda vähendab prügi"

 

2019. a 8. oktoober osales 4.-6. klass Vapramäel "Seljakotiprogrammis" ja 7.-9. kl programmis "Päikese mõju maal"
6. klass ja väikeklass osales 17. mail 2021 Vapramäel "Seljakotiprogrammis" ja 2.-4. kl osales Vapramäel "Liblikaprogrammis"
Õppekäike rahastas Keskkonna Investeeringute Keskus. 

Avaldatud 18.04.2022. Viimati muudetud 09.10.2023.