Konsultatsiooniajad

AINEÕPETAJATE KONSULTATSIOONIAJAD

NB! OMA TULEKUST TEAVITA KINDLASTI  ÕPETAJAT ETTE!

 

KUI POLE ERALDI MÄRGITUD, SIIS HINDEID SAAB VASTATA REEDEL 7. TUNNI AJAL KUI ÕPETAJAGA ON EELNEVALT KOKKU LEPITUD JA/VÕI ÕPIABITUNNI AJAL.

 

9. KLASSI ÕPILASED LEPIVAD AJA ÕPETAJAGA ERALDI KOKKU

Avaldatud 22.01.2019. Viimati muudetud 07.09.2023.