Eksamite ja tasemetööde ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 31.mai 2024. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
5) valikeksam inglise keeles (suuline) – 12. juuni 2024. a.
 

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 12. –13. oktoober; 16.-17. oktoober 2023. a;
2) eesti/vene keel (kirjalik) – 20. -22. september 2023. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 25. –27. september 2023. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 17. –20. oktoober 2023. a;
2) eesti/vene keel (kirjalik) – 18. -20. oktoober 2023. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 27. –29. september 2023. a.

 

Avaldatud 22.01.2019. Viimati muudetud 31.08.2023.