Koolipere

Õpilased

2021-2022 õppeaastal õpib koolis 68 õpilast:

I klassis 9

II klassis 3

III klassis 7

IV klassis 7

V klassis 4

VI klassis 7

VII klassis 14

VIII klassis 10

IX klassis 7