Erasmus+

Vaimne tervis kui elustiil.

Meie kool osaleb rahvusvahelises Erasmus+ projektis „Abistav käsi heaolu loomiseks“ (A Helping Hand to Wellbeing). Selle aasta esimestel kuudel oli fookuses vaimne heaolu ning kõik sellega seonduv.

Alustasime muinasjuttudest. Igal esmaspäeval koguneb koolipere uue nädala infominutitele aulasse. Uueks traditsiooniks kujunes enne tundidesse minekut meelerahu muinasjutu kuulamine. See nõudis igaühelt lõdvestumist ning kuulamisele keskendumist. Mitte kõigile ei sobinud selline sisekaemus ning igal korral oli õpilasi, kes selleks ajaks saalist lahkuda soovisid.

Selline hetkes olemine ning enda tunnete märkamine andis hea alguse õpilastega vaimse tervise teemal arutlemiseks. Mis on vaimne heaolu? Mis põhjustavad erinevaid emotsioone ning kuidas need meie heaolu mõjutavad? Milliste sõnadega me oma emotsioone väljendame? Sellised olid peamised küsimused, millele oma tegevustega vastuseid leida püüdsime.

Arutelud ja ajurünnakud andsid lõpptulemuseks, et vaimne heaolu sõltub paljuski meie elustiilist. Tegelemine hobidega, enda tunnetest rääkimine, üksteise abistamine, tervislik toitumine – need on vaid mõned näited tegevustest, mis aitavad meil olla vaimselt terved.

Vaimset tervist mõjutab ka nutiseadmete kasutamisest tulenev pinge. Sellest motiveerituna korraldasime koolis telefonivaba päev. Õpetajate üllatus oli ääretult suur, kui selles üleskutses osales 95% õpilastest!

Eesti keeles on väga palju sõnu, millega oma tundeid ja emotsioone väljendada. 8. klassi õpilased uurisid sõnaraamatuid ning leidsid vaimse heaoluga seonduvaid sõnu nii palju, et valmis emotsioonide tähestik. Kes meist on kuulnud selliseid sõnu nagu apaatne ja õõv ning teavad ka nende tähendusi? Teadmiste kontrolliks saigi igale emotsioonikaardi pöördele ka sünonüümid ja selgitus kirjutatud.

Emotsioonidega seotud sõnavara käsitlesid õpilased ka inglise ja saksa keele tundides. Kõige ilusamad sõnad jõudsid läbi meisterdamise 6. klassi õpilaste poolt valmistatud heade soovide magnetitele. Need rõõmsavärvilised magnetid jõudsid kingitustena ka meie partnerkoolidele.

Õpilastel oli oma teemakohast sõnaseadmise ja joonistamise oskust võimalik väljendada Tartu valla koolidele suunatud omaloomingukonkursil „Terves kehas terve vaim“.

Toimus ka kaks virtuaalset ühistegevust kõikidele partnerkoolidele. Kuna keeruline hetkeolukord meil reisida ei luba, tuleb kohtuda läbi ekraani. Vaimse heaolu projekti koordineeris Šotimaa kool ning nii olidki ühised lõõgastavad ning lihtsamaid jooga elemente tutvustavad kohtumised seotud Harry Potteri temaatikaga. Lapsed kujundasid omale headest mõtetest tulvil oleva nähtamatu keebi ning rändasid mõtetes mööda Potteri-võlumaailma.

Manusest leiab põnevaid fotosid teema käsitlemisest.

Avaldatud 12.01.2022. Viimati muudetud 12.01.2022.