Omaloomingukonkurss

Loomise kuupäev 11.01.2024

OMALOOMINGUVÕISTLUS 2024

 

J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool kuulutab välja keeleteadlase J. V. Veski 150. sünniaastapäevale ja emakeelepäevale pühendatud õpilaste omaloominguvõistluse teemal

VESKI“

Korraldajate eesmärk on ärgitada õpilasi oma mõtteid, ootusi, lootusi ja unistusi kirjalikult või kujunduslikult väljendama, virgestades sellega õpilaste loovust, mis aitab omakorda kaasa õpilase kui loomeisiku kujunemisele. Käesoleval aastal tähistame keeleteadlase Johannes Voldemar Veski 150. sünniaastapäeva. Seekordne loominguvõistluse pealkiri kutsub fantaseerima ja mõtisklema veski teemadel. Võib arutleda keeleteadlase panusest eesti keelde, võib kulgeda koduveski radadel või fantaseerida pipraveskist – kõik loomevälgatused on teretulnud.

Osalema ootame Tartu valla koolide 1.-9. klassi õpilasi.

Võisteldakse kolmes vanuserühmas: I-III klass, IV-VI klass, VII-IX klass.

Töid ootame kolmes kategoorias/žanris: PROOSATEKST, LUULETUS, KUNSTITÖÖ.

Igas kategoorias ja vanusegrupis valitakse kolm auhinnalist tööd.

Hindamisi teostab erialaspetsialistidest koosnev žürii.

 

 

Võistlustööde esitamise tähtaeg 23.02.2024

Võitjate väljakuulutamine toimub 14. märtsil 2024 Maarja.Magdaleena koolis ja kooli kodulehel www.maarja.edu.eelink opens on new page.

 

Lisainfo: Erika Aasa

Maarja-Magdaleena Põhikooli huvijuht

e-mail: erika.aasa@maarja.edu.ee

 

 

Viimati muudetud 11.01.2024.