Veebruarikuu info

Loomise kuupäev 15.02.2022

14. veebruaril sõbrapäeval autasustasime kauneimaid käekirju:

1. klass-eripreemia Sebastian Laurend

1.-3. klass Estelle Erme

4.-6. klass Birger Urbas ja Hadewig Engelhart

7.-9. klass Miia Liisa Tuvi

Aulas oli fotonurk ja sõbrapäevapostkast. 

T 15.02 Geograafiaolümpiaad arvutiklassis; parkuuriring

K 16.02 5.-7. klass KIKi õppeprogramm Endla Looduskeskuses. Väljasõit koolist ca 10.40, tagasi ca kl 14.00; puutööring; laskmisring

N 17.02 Tartumaa koolinoorte suusatamise meistrivõistlused kl 10.00 Lähtel (osalejad Stuudiumis kirjas); tantsuringid

L 19.02 Tuuletund luuleetenduste võistlus Jõgeval. 

 

T 22.02 2. tund 1.-5. klassi vastlapäev koolis. Toimuvad erinevad mängud ja võistlused. Õpilastel palun võimalusel kaasa võtta kelk.

Õppenõukogu 

K 23.02 pildistamine 1.-4.tund; 5. tund aktus

R 25.02 iseseisva õppe päev; 2. trimestri lõpp; Omaloominguvõistluse tööde esitamise tähtaeg. 

VAHEAEG 28.02.2022 -06.03.2022

 

 

 

OMALOOMINGUVÕISTLUS

 

J.V.Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool kuulutab välja keeleteadlase J.V.Veski mälestusele ja emakeelepäevale pühendatud õpilaste omaloominguvõistluse teemal

LOON ISE OMA LOO“

Korraldajate eesmärk on ärgitada õpilasi oma mõtteid, lootusi ja fantaasiaid kirjalikult või kujunduslikult väljendama, virgestades sellega õpilaste loovust, mis aitab omakorda kaasa õpilase kui loomeisiku kujunemisele.

Osalema ootame Tartu valla koolide 1.-9. klassi õpilasi.

Võisteldakse

kolmes vanuserühmas: I-III klass, IV-VI klass, VII-IX klass.

kolmes kategoorias/žanris: KIRJUTIS, LUULETUS, KUNSTITÖÖ

Igas kategoorias ja vanusegrupis valitakse 3 auhinnalist tööd.

Hindamisi teostab erialaspetsialistidest koosnev žürii.

Tööde vormistamine:

  1.   Kirjatööd tuleb esitada elektroonilisel kujul aadressile kool@maarja.edu.ee

Kirjatööd: formaat A4, kirjašrift Times New Roman, kirja suurus 12, reavahe 1,5

  1.   Kunstitööd võib saata posti teel formaadis A4 või  A3 aadressil Maarja -Magdaleena Põhikool, Maarja-Magdaleena küla, Tartu vald, Tartumaa või elektroonilisel kujul kool@maarja.edu.eelink opens on new page
  2.    Töö peab olema pealkirjastatud, pealkirja valib iga autor ise.
  3.   Töö peab olema varustatud VARJUNIMEGA,

Eraldi, lisafail „autor, varjunimi“, peab sisaldama varjunime, töö pealkirja, autori nime, kooli nime, klassi ja juhendaja nime.

  • Võistlustöö faili nime näidis:  žanr. varjunimi. teose pealkiri

(näide: Luuletus. Metskass. Kuidas minust looja sai)

  • Lisafaili nime näidis: autor varjunimi

( näide: autor Metskass)

Võistlustööde esitamise tähtaeg 25.02.2022

Võitjate väljakuulutamine toimub 14. märtsil 2022 kooli kodulehel www.maarja.edu.eelink opens on new page.

Lisainfo: Erika Aasa

Maarja-Magdaleena Põhikooli huvijuht

e-mail: erika.aasa@maarja.edu.ee

 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2022.